logo

Zakládání staveb

V rámci naší činnosti se věnujeme zakládání staveb. Než začně vysněné bydlení, příp. jiný objekt "růst", je potřeba stavbu připravit. Základem přípravy jsou zemní práce, jako jsou skrývka ornice, hloubení základových pasů, sklepů... Poté následují betonářské práce - zalití základových pasů s využitím např. ztraceného bednění.

Zakládání staveb

Po vyzrání základových pasů je možné přistoupit k další fázi přípravy, a to vyplnění vzniklého prostoru budoucí základové desky včetně přípravy kanalizace, prostupů kabelového vedení apod. V současnosti se k vyplnění využívají běžně dostupné horniny (není kladen důraz na tepelnou izolaci základové desky), v případě např. "pasivních domů" (zákazník klade důraz na tepelnou izolaci základové desky) doporučujeme vyplnění základové desky pěnovým sklem.

Zakládání staveb

Je-li prostor vyplněn, zhutněn, pokračuje se dalšími betonářskými pracemi, kdy už vzniká úplná základová deska.

Zakládání staveb  Zakládání staveb

Po vyzrání betonu a jeho přirozeném vyschnutí se povrch penetruje a pokládá se hydroizolace. Použitá technologie se odvíjí od konkrétních požadavků zákazníka - resp. projektu.

Zakládání staveb

© Hufík | Optimalizováno pro rozlišení 1280x1024